Diccionario


Letras: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Mostrando Ocurrencias para: around

aunga

I. PSP

1. space around

Notas:

 • Gramatical:
  See also 'aungaik' (around).

aungaik

I. PSP

1. space around

Composicion:

Compounds
Morfemas
aunga aik
around side

Notas:

 • Gramatical:
  Complex postposition, see also 'aunga' (around).

skaa su

I. PSP

1. space on the edge

Composicion:

expression
Morfemas
skaa su
edge on

Notas:

 • Gramatical:
  Complex posposition with relational noun 'skaa' (edge).

skaik ki

I. PSP

1. space around

Composicion:

expression
Morfemas
skaik ki
side

Notas:

 • Gramatical:
  Complex postposition based on a relator noun 'skaik' (side).

tuksu

I. ADV

2. space back

Composicion:

Compounds
Morfemas
tuk su
tail on

Notas:

 • Gramatical:
  Complex postposition with relational noun 'tuk' (tail).